Välkommen till årsstämma ikväll! - BRF Briljanten
15445
post-template-default,single,single-post,postid-15445,single-format-standard,bridge-core-2.5.4,bridge,qodef-back-to-top--enabled,,qode-essential-addons-1.6,ajax_fade,page_not_loaded,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-23.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.11.0,vc_responsive

Välkommen till årsstämma ikväll!

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till BRF Briljantens årsstämma som hålls i Vårdhögskolans lokaler på Baravägen 3 (Mellan Psykiatrin och BMSL, bara att gå över fotbollsplanen och bort till den södra ingången.) ikväll klockan 19.00 den 7 juni.

GRATIS FIKA! Fr.o.m. kl. 18.45 bjuder Fastighetsbyrån alla medlemmar i Brf. Briljanten på gratis fika, så kom i tid!

Vid föreningsstämman kommer föreningens angelägenheter att avhandlas i enlighet med stadgarna och dagordning nedan.

Då bostaden är hela familjens angelägenhet hälsar vi även medlems maka/make/samboende/registrerad partner hjärtligt väl­kommen.

 

Dagordning vid ordinarie föreningsstämma med Brf Briljanten i Lund onsdagen den 7 juni 2017 kl. 19:00
§ 1 Stämmans öppnande.
§ 2 Val av ordförande för stämman.
§ 3 Ordförandes anmälan av protokollförare.
§ 4 Fastställande av röstlängd.
§ 5 Fastställande av dagordning.
§ 6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett.
§ 8 Styrelsens årsredovisning.
§ 9 Revisorernas berättelse.
§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen.
§ 13 Fråga om arvoden.
a) styrelsearvode
b) revisorsarvode
c) valberedningsarvode
d) andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamot för kommande verksamhetsår
§ 14 Val av styrelse

a) fyra ordinarie styrelseledamöter intill föreningsstämman
2019
Avgående styrelseledamöter:
Anders Jönsson
Stefan Nilsson
Christopher Strömbäck

b) tre styrelsesuppleanter intill föreningsstämman 2019
Avgående styrelsesuppleant:
Magnus Lorentz
Eva Wigforss
Celina Alentun
Peter Svensson Valdt

§ 15 Val av en revisor och en revisorsuppleant intill föreningsstämman 2018
Avgående revisor:
Liselotte Herrlander (aukt)
Gun Ekman

Avgående revisorssuppleant:
Andrée Johnsson

§ 16 Val av valberedning
§ 17 Avslutning

No Comments

Post A Comment