Nyinflyttad? - BRF Briljanten
BRF Briljanten, nyinfyttad, ny medlem, medlem, Lund, Möllevången, Möllevångsvägen, Margaretavägen, Sofiaparken, St Hans backar, Briljanten
15488
page-template-default,page,page-id-15488,bridge-core-2.5.4,bridge,qodef-back-to-top--enabled,,qode-essential-addons-1.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-23.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.11.0,vc_responsive
 

Nyinflyttad?

Välkommen till vår förening!

Det ligger mycket arbete bakom en väl fungerande förening.
Hur fungerar en bostadsrättsförening?
Vad är en bostadsrätt?

Att bo i en bostadsrätt skiljer sig något från att bo i villa och hyresrätt. Det innebär bland annat att bostadsrättshavarna behöver styrelsens tillstånd vid större ändringar och reparationer i lägenheterna. Därför presenteras här kortfattad information om detta ämne.

En bostadsrätt ägs av bostadsrättsföreningen och inte av bostadsrättsinnehavaren. Bostadsrätten innebär därför endast en rätt (nyttjanderätt) att använda lägenheten. Bostadsrätten erhålles genom en upplåtelse vilken endast kan ske till en medlem i föreningen. Upplåtelsen sker mot en ersättning, en så kallad insats. I samband med att bostadsrättsföreningen bildas och fastigheten byggs sker den ursprungliga upplåtelsen. Det är inte tänkt att bostadsrätten skall återgå till föreningen utan i stället övergå till en annan person. Denna överlåtelse kan ske genom köp, byte eller genom familjerättsliga transaktioner, som exempelvis arv.

Vad innebär en föreningsstämma?

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ, där alla medlemmar har chansen att göra sin röst hörd. Ordinarie föreningsstämma hålls vanligen i maj varje år, men det kan även förekomma extra stämmor under året.

Att delta i föreningsstämman är varje medlems rättighet och möjlighet att påverka, bl.a. val av styrelse samt större beslut rörande föreningens ekonomi och skötsel. Revisorer väljs också på den ordinarie föreningsstämman för att granska styrelsens ekonomiska förvaltning och beslut. I årsredovisningen sammanställs räkenskaper och förvaltning.

Detta gör föreningsstämman

Föreningsstämman kan exempelvis besluta om

 • styrelsens sammansättning
 • ansvarsfrihet för styrelsen
 • revisorer
 • ändring av stadgarna
 • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
Vad gör en styrelse?

I en bostadsrättsförening ska det finnas en styrelse som ansvarar för den löpande verksamheten.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen.

Vad är styrelsens ansvar?

Styrelsen

 • beslutar om firmateckningen
 • kallar medlemmarna till föreningsstämman
 • företräder föreningen
 • ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
 • ansvarar för att årsredovisningar upprättas
 • rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
 • anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket.

Styrelseordföranden

Styrelsen ska utse en styrelseordförande. Det kan också vara föreningsstämman som ska utse styrelseordföranden om det är bestämt så i stadgarna. Han eller hon leder arbetet i styrelsen, bevakar att styrelsen sköter sina arbetsuppgifter och ser till att styrelsesammanträden hålls.

Välja styrelse

Styrelseledamöterna ska väljas för att verka en viss tid, en mandatperiod. Denna löper i regel fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma och får vara maximalt fyra räkenskapsår.

En styrelse kan bli omvald för en ny mandatperiod. Om styrelseledamöterna inte kan fullfölja sina uppgifter, är det styrelsesuppleanterna som går in i deras ställe. Detta sker, om inte annat är beslutat, efter styrelseordförandens bestämmande.

Teknisk förvaltning

Bredablick Förvaltning AB handhar fastighetsskötsel och utemiljö.

 • Felanmälan Helgfria vardagar 08.30-16.00
 • Telefon: 040-600 96 10
 • E-post: felanmalan@bblick.se
 • Hemsida: bblick.se/felanmalan
 • Jour (övriga tider) OBS! Jour innebär extra kostnader och får endast användas vi akuta ärenden. Telefon: 040-689 24 60.
Ekonomisk förvaltning

Frågor gällande avier hänvisas till vår ekonomiska förvaltare Bredablick

Vi hoppas du ska trivas med oss.
Välkommen som medlem i BRF Briljanten.

Vi vill här ge dig snabb och matnyttig information för dig som nyinflyttad. För att slippa väntetider och att du går miste om vad vi erbjuder samt att erbjuda en sida som du kan återvända till när du behöver komma ihåg något som har med fastigheten att göra. Här hittar du information om:

 • Besiktning
 • Ansvarsfördelning
 • Hemförsäkring
 • Kontaktinfo
 • Leverantörer
 • Internet
 • Förvaltare
 • Nycklar
Besiktning
Ansvar

Observera att ansvaret för lägenheten ligger kvar hos säljaren ända fram till tillträdesdagen, även om denne flyttat ut tidigare. Lägenheten får inte försämras på något sätt, och ev. reparationsfond får inte förbrukas. Därför bör du heller aldrig flytta in innan tillträdesdagen, även om du blir erbjuden, det kan bara skapa problem om någon olycka skulle inträffa

 

Besiktning av föreningen

Observera att den besiktning som många bostadsrättsföreningar gör i samband med att lägenheter byter innehavare enbart är till för föreningens egen skull, inte för köparens. Föreningen vill nämligen hålla koll på att medlemmarna verkligen sköter sitt underhållsansvar.

 

Reklamation

När det gäller reklamation av ett fel så har bostadsrättsköparen endast två år på sig från tillträdesdagen emedan den som köpt en fastighet har tio år. Vad man måste tänka på i sammanhanget är den ansvarsskillnad som föreligger mellan de båda boendeformerna. En fastighetsägare är ensam ansvarig för hela fastigheten, dvs tomten samt hela huskonstruktionen. En bostadsrättsinnehavare å sin sida är endast ansvarig för ytskiktet i lägenheten, inte själv konstruktionen, det finns dock undantag för det fall föreningen har ett kraftigt underskott. Det viktigaste att undersöka i en bostadsrätt är, årsredovisningen samt badrum och kök, vattenskador kan kosta åtskilligt att åtgärda resten är mest kosmetiskt.

Källor: Juristpunkten, 
Borättupplysning
Försäkringar
Bostadsrättstillägg

Hemförsäkring bör alla teckna som bor i bostadsrätt och även de som hyr i andra hand. Den försäkrar bl.a. din lösegendom såsom kläder, möbler, TV m.m. vid brand, inbrott och vattenskador. I hemförsäkringen ingår också ett ansvarsmoment för dig som privatperson. Hemförsäkringen tecknar du själv hos ett valfritt försäkringsbolag.

När man bor i och besitter en bostadsrätt har man eget ansvar för det inre i lägenheten. För att kunna få ut någon ersättning om något skulle gå sönder på ett eller annat sätt behövs det en bostadsrättsförsäkring.

Bostadsrättstillägget är en tilläggsförsäkring till den vanliga hemförsäkringen. Det som en bostadsrättstilläggsförsäkring kan komma att ersätta är skador på lägenheten. Men det gäller endast skador som du själv svarar för på grund av den underhållsskyldighet du har. Försäkringen kan även ersätta fast inredning som du eller tidigare ägare bekostat.

Källor: HSB
Internet
Internetleverantör

BRF Briljantens internetanslutning levereras av Bahnhof AB. Fiberanslutningen till fastigheten ger varje hushåll en hastighet på 1 Gigabit/s (Gb/s). Varje boende har även tillgång till 6 epost-konton, en hemsida med 3GB utrymme, 1 kostnadsfri .st-domän och kostnadsfri telefoni (kräver telefonidosa, samtalstrafik tillkommer). BRF Briljanten valde att premiera minimal grundavgift före ett utökat utbud av tjänster vilket gav oss en av de lägsta fasta avgifterna i landet.

För att bli uppkopplad ska det räcka att koppla in sin router eller dator direkt i nätverksuttaget (standard RJ45, CAT5E) med en nätverkssladd av typ RJ45 CAT5E eller CAT6 som går att få tag i hos alla elektronikleverantörer. Om bostaden ej tidigare blivit inkopplad så dirigeras man till Bahnhofs registreringssida där man matar in sitt personnummer och sin adress för att aktivera uppkopplingen vilket tar ca kvart.

 

Bredbandstjänst innefattar:
 • 1000/1000Mbit/s överföringshastighet till varje hushåll
 • Felanmälan och teknisk support, veckans alla dagar
 • E-post konton, upp till 6 st
 • E-post kan även läsas och skickas via webbmail
 • Utrymme för hemsida, 3GB uttrymme
Television

BRF-briljanten är ett Tele2-hus, (tidigare ComHem-hus) och har tillgång till ett gratis grundutbud av kanaler. Det går att köpa större kanalpaket genom Tele2. Alla boende har tillgång till ComHem Play-appen där man kan se live-TV från sin mobil, både iOS och Android. Har man inte ett konto så måste man först gå igenom registreringsprocessen här: https://www.tele2.se/tv/play-grundutbud

Trivsel och ordningsregler

De regler och policyer som gäller för föreningens medlemmar hittar du under Informations-sidan.

Ansvarsfördelning

Här finner du en översikt på ansvarsfördelningen mellan dig som medlem och föreningen. Titta över den så att du har en uppfattning om när du ska kontakta förvaltaren om hjälp med något då det avgör vem som har kostnadsansvar gällande reparation och service. Rollfördelningen löses med följande nyckel:

Bostadsrättsföreningen

Medlemmen

Yttre
Balkong

Målning av balkonggolv samt balkongfronternas insida

Vädringsställning och beslag

Odlingslådor, innanför balkongräcke

Övrigt, t.ex. sidopartier och beslag (målning av utsida balkongtak, balkongsida och balkongskärm)

Lägenhetsdörr

Dörrblad

Dörrblad, karm, foder (ytbehandling, utsida)

Låscylinder, låskistor och beslag

Handtag och beslag

Brevinkast

Namnskylt

 Fönster och fönsterdörrar

Yttre målning samt mellan bågar

Tätningslister

Vädringsfilter

Fönsterbågar

Fönsterglas

Inre
 Fönster och fönsterdörrar

Invändig målning av karmar och bågar

Fönsterglas

Spanjolett inkl. handtag

Beslag

Fönsterbänk

Persienner och markiser

Springventil

Målning av balkonggolv samt balkongfronternas insida

Lägenhetsdörr

Dörrblad, karm, foder (ytbehandling, insida)

Golv

Ytbehandling, ytbeläggning och byte

Innerväggar

Ytskikt, t ex tapeter eller annan ytbeläggning

Innertak

Ytbeläggning och ytbehandling

VVS
Radiatorer/Element

Element (målning medlemmens ansvar)

Vattenradiatorer med ventiler och termostat (medlemmen ansvarar för målning)

VVS-artiklar

Tvättställ och bidé

Blandare, dusch, duschslag, vattenlås, bottenventiler, packningar

WC-stol

Badkar

Duschkabin

Tvättmaskin

Torkskåp med inredning

Diskbänksbeslag

Tvättbänk och tvättlåda

Ventilationsfilter (byte och rengöring av t.ex. filter i köksfläkt)

Ventilationsdon (från- och tilluftsventiler)

Kall- och varmvattenledningar inkl armatur (fram till stamledning)

Avloppsledningar med golvbrunn och sil inkl avloppsrensning (fram till stamledning)

Köksutrustning

Diskmaskin

Kyl- och frysskåp

Spis

Köksfläkt

Övrigt
El

Säkringsskåp och därifrån utgående elledningar samt elartiklar

Övrigt

Brandvarnare

Inredningssnickerier

Invändiga trappor i lägenhet

Innerdörrar

Trösklar, socklar, foder och lister

Förråd mm

Källar- och vindsförråd som tillhör lägenhet (samma regler som för lägenhet betr golv, väggar, tak, dörrar, inredning mm)

Fristående förråd som tillhör lägenhet (samma regler som för lägenhet betr golv, väggar, tak, dörrar, inredning mm)

Sopskåp el. liknande (samma regler som för lägenhet betr golv, väggar, tak, dörrar, inredning mm)

Garage tillhörande lägenheten (samma regler som för lägenhet betr golv, väggar, tak, dörrar, inredning mm)

Avskiljande nätvägg i förråd