Extrastämma den 4 april - BRF Briljanten
15646
post-template-default,single,single-post,postid-15646,single-format-standard,bridge-core-2.5.4,bridge,qodef-back-to-top--enabled,,qode-essential-addons-1.6,ajax_fade,page_not_loaded,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-23.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.11.0,vc_responsive

Extrastämma den 4 april

Kallelse till extra föreningsstämma onsdagen den 4 april 2018 kl 19:00 i Vårdvetenskapens Hus, Baravägen 3, Lund.

Kallelse till extra föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Briljanten i Lund

Medlemmarna i Brf. Briljanten kallas härmed till extra föreningsstämma som hålls onsdagen den 4 april 2018 kl 19:00 i Vårdvetenskapens Hus, Baravägen 3, Lund.

Bostadsrättsföreningen kallar till extra föreningsstämma angående ändringar av stadgarna på grund av lagändringar. Då en ändring av stadgarna kräver beslut på två stämmor hålls denna extra stämma för att ta ett beslut om en ändring av stadgarna i syfte att kunna ajourföra densamma efter ordinarie årsstämma. Ändringsförslaget står att finna i propositionens bilaga

Då bostaden är hela familjens angelägenhet hälsar vi även medlems maka/make/samboende/registrerad partner hjärtligt väl­kommen.

För att underlätta upprättande av röstlängd ber vi medlemmarna lämna nedanstående talong vid ankomsten. Bostadsrättshavare som är förhindrad att deltaga i stämman kan låta sig företrä­das av maka/make/sambo/ föräldrar/syskon/barn/registrerad partner eller annan medlem i föreningen. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Ombud skall förete dagtecknad fullmakt i original.

Vid föreningsstämman kan dessutom medlem medföra ett biträde. Samma villkor som för ombud gäller för vem som kan vara biträde.

I de fall bostadsrätten samägs ankommer det på samägarna att avgöra vem som skall utöva rösträtten.

Röstberättigad är endast den som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

 

Proposition stadgeändring 2018

Bilaga 1 Ändring av stadgar 2018

No Comments

Post A Comment